Merhabalar

in #tr7 months ago

IMG-20211025-WA0001.jpeg

Bu hafta biraz yoğun geçiyor. Dışarıda işlerimiz var. Güne erken başlamamıza rağmen yeni kahvaltı yapabildik. Kahvaltı sonrası Türk kahvesi keyfinizi de yapıp işlerimize devam etmeye devam ediyoruz.

IMG_20211026_124617.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.07
JST 0.043
BTC 30125.81
ETH 2048.40
USDT 1.00
SBD 2.64