Gökyüzünün Güzelliği

in #tr8 months ago

IMG_20210923_083658.jpg

Herkese günaydın arkadaşlar. Umarım bugün hepimiz için güzel bir gün olur.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29314.56
ETH 1970.05
USDT 1.00
SBD 2.37