Sort:  

Ahmet bey, Erkan diyo ki biyiklarini yesinler🤭

:)))) erkan abiye selam söyle. deki o bıyıkları biz birileri yesin diye bırakmadık :))

illetim...onunda slmi var...seni benimsediginden ve güzel biyik görmüş ondan öyle demiş..:))

A. Slm 🙏😊😊😊sağolsun erkan abim

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.044
BTC 30301.23
ETH 2074.92
USDT 1.00
SBD 2.67