Fesleğen Bitkisi

in #tr9 months ago

IMG_20210807_141444.jpg

Toprağını değiştirdiğim çiçeğim canlandı 😀 kokusu rüzgar estikçe salonuna geliyor. Tam bir terapi gibi 😀

#steemit-turkiye #steemexclusive #flower

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29471.75
ETH 1961.58
USDT 1.00
SBD 2.26