Porto Riko.

in #tr3 years ago (edited)

Porto Riko Avrupalıların çoğunlukta olduğu bir Karayipler ülkesidir. Ya da topluluğudur diyelim. Çünkü Porto Riko ABD' ye bağlı bir adadır. Porto Rikolular ABD vatandaşıdır.

Porto Riko ismi İspanyolca bir isim ve "Zengin Liman" anlamına geliyor.

Adayı 400 yıl boyunca İspanyollar yönetti. Daha sonra İspanyol-Amerikan savaşı çıkınca Amerika Birleşik Devletleri Porto Rikoyu ele geçirdi. Adanın para birimi tahmin edeceğiniz gibi Amerikan Dolarıdır. Ve Porto Rikoya gidebilmeniz için ABD Konsolosluğundan vize almanız gerekiyor.

Porto Riko' da bulunan El Yunque yağmur Ormanı.

Porto Riko bir Karayipler ülkesi olduğu için doğal olarak plajlarıyla ünlüdür.


Flamenco Plajı, Culebra.


Sandy Plajı.

Sort:  

Congratulations, your post has been upvoted by @dsc-r2cornell, which is the curating account for @R2cornell's Discord Community.

Manually curated by @jasonmunapasee

r2cornell_curation_banner.png

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27207.37
ETH 1852.61
USDT 1.00
SBD 2.26