Serhenk'in tarihi

in #tr4 years ago (edited)

Antalya'nın Antalyalılar tarafından bile bilinmeyen küçük bir ilçesinin küçücük bir köyü olan Serhenk Köyünden birkaç fotoğraf ve bu fotoğraflar hakkında bilgiler vermek için bu gönderiyi yazıyorum. "Madem bu kadar küçük bir yer sen nereden biliyorsun?" diye soruyor olabilirsiniz. Biliyorum çünkü ben burada doğup büyüdüm. Bu yüzden bu yazı aslında doğduğum yer hakkında bir yazı olacak.

Öncelikle "Serhenk kelimesi nedir? Köy bu ismi nereden almış?" gibi soruların cevaplarıyla başlayalım. “Serhenk”in kelime anlamı “çavuş” ile benzer olmakla beraber Osmanlı'da tören sırasında padişahın ya da divan üyelerinin yollarını açan, yollardaki engelleri ve insanları yoldan uzaklaştıran kimselere verilen isimdir. Bu köyde de serhenklik yapan ya da yapmış bir insanın yaşadığı ve bu unvanın köye verildiği düşünülmektedir.

20180123_154629_Pano.jpg

Köyün olmasa da bölgenin tarihinin çok eskilere dayandığı aşikâr. Akdeniz Bölgesinin genelinde olduğu gibi geçmiş dönemlere ait birçok yapıt ve kalıntılar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi resimde görülen yapıttır. Köyde yaşayanlar adına kale dese de yapının bir hapishane olduğu düşünülüyor. Resimlerde de görüldüğü üzere yapıttan geriye pek bir şey kalmamış olsa da yapıt, mimarisi hakkında yeterince bilgi vermektedir. Bulunduğu bölgede 7 tane kale olduğu söylenmekte ancak diğer yapılar bu kadar dayanamamış ve tamamen yıkılmış durumda.

20180123_155141_Pano.jpg

20180123_152125.jpg

Yapıtı çevreleyen ormanların içlerinde zamanla izleri silinmiş ve taşları duvar yapımında kullanılmış olan mezarlar bulunmaktadır. Bizden önceki nesiller altın ve değerli eşya bulabilmek umuduyla bu mezarları kazmışlar. Kazıları sonucunda altın ve gümüş paralar; kılıç, testi ve küp gibi eşyalar bulmuşlar. Bulunan paralara benzer iki örnek resimlerde bulunmaktadır. Bölgede az da olsa demir ok uçları da bulunmuş. Ok uçlarının da benzer bir örneği resimlerde bulunmaktadır.

a22183c2-dfef-479c-b52e-d76cedc64b80.jpg

88f8ea82-de77-4044-8687-fd9da7f91ac0.jpg

e3a08cd1-8b35-4b84-b5be-95d9843ac407.jpg

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mehmetalisolmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Uygun bir zamanda gidip görmeyi, gezmeyi, keşfetmeyi düşünüyorum. Merak uyandırıcı ve ilginç bir yazı olmuş. Paylaşımının trlisteye girmesini ayrıca kutlarım 😊

Teşekkür ederim, bekleriz efendim.

pek bilinmeyen bu köyü bize tanıttığınız için teşekkür ederim belki bizim de yolumuz bir gün buradan geçer..
trliste için de tebrikler☺

Teşekkürler :)

Tebrikler, kaliteli paylaşımınız için

Teşekkür ederim

Tebrikler arkadaşım. :)

Teşekkür ederim

Tebrikler :)

Tebrikler ! Paylaşımınız TRListe kurallarına uygun görülmüş olup günün seçilen yazıları arasında yerini almıştır.Paylaşımınız için Teşekkürlerimizi sunarız.Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.Eğer, bizimle iletişime geçmek isterseniz TR Discord Kanalından bizlere ulaşabilirsiniz.

Teşekkür ederim

Güzel bir yazı olmuş.Tebrik ediyorum.

Tebrikler efenim :)

Teşekkürler efenim 😀

Çok güzel resimler ve anlatım. Köyünüzü çok sevdim.

Öncelikle tebrik ederim trliste için ☺️ gidip görme isteği uyandı bende. Bu tür yerlerin ayrı bir gizemli havası oluyor sanki ☺️

tebrıkler

tebrik ederim güzel paylaşım olmuş :)) Antalyanın neresinde acaba bu köy...

Gündoğmuş ilçesi var akseki tarafında,
serinyaka köyü

But an intelligence does not have gender.

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58134.78
ETH 4688.92
BNB 639.71
SBD 7.37