KÜRESEL SOĞUMA

in #tr4 years ago

kuresel-isinma-nedir.jpg
fotoğraf

Evet, yanlış değil. Küresel olarak soğuyoruz. Ama soğuyan şey hava değil. Havalar soğumuyor ya da kutuplardaki buzlar artmaya başlamadı. Kutup ayılarının hayatları hala tehlikede. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, 20 yıla kadar kutuplarda buz kalmayacağını ve kutup ayılarının neslinin tükeneceğini söylüyor.

Peki, havalar soğumuyorsa, soğuyan ne? Soğuyan sensin, benim, soğuyan biziz. Duygularımız, düşüncelerimiz, sevgimiz, sohbetlerimiz, vs. Gün geçtikçe daha da soğuyoruz birbirimizden. Kullandığımız teknolojiler bizi birbirimize yaklaştırdıkça; biz birbirimizden uzaklaşıyoruz. Yanımızdaki insanlarla muhabbet etmek yerine başkalarıyla mesajlaşmayı tercih ediyoruz. Eskiden insanlar karşılaştıkları kişileritanımaya, ortak bir konuda muhabbet etmeye çalışıyordu. Ancak şimdi otobüs yolculuğu yaparken tanıdık birisinin yanımıza oturmasını istemiyor, hatta tek başımıza gidebilmek için tek kişilik koltukları almaya çalışıyoruz. Birisi gelir de konuşmaya çalışır korkusuyla geçiyor yolculuklar. Sadece yolculuklar da değil, iki insanın yan yana geldiği her ortamda bu durum böyle. Konuşmaktan kaçtığımız bu insanlarla mecburiyetten kurduğumuz iletişimlerimizde ise karşı tarafın düşüncelerini önemsemeden konuşuyoruz. Kırılmasını, küsmesini, sinirlenmesini umursamıyoruz. Hatta hatanın kendimizde olduğu durumlarda bile karşı tarafı suçluyoruz.

15541724399a6aed63c184af1d9a1108.jpg
fotoğraf

Bir çıkar ilişkimiz olmadığı durumlarda bile birbirimizi bu kadar umursamazken, iş ilişkilerinde ya da bizi maddi yönden etkileyecek durumlar içerisinde durum daha da ciddileşebiliyor. Bırakın tanımadığımız birini, yeri geliyor en yakın arkadaşlarımızlakavgalar edip birbirimizi kırabiliyoruz. Hatta tartışmalar bazen iyice ilerleyip cinayetle sonuçlanabiliyor.

Yelling-in-Meeting-e1424562580221.jpg
fotoğraf

İnsanlara olan saygımızı yavaş yavaş kaybetmeye başladığımız bu yıllarda, canlılara ve doğaya olan saygımızı tamamen kaybetmiş durumdayız. Doğaya verdiğimiz zararların tamamını aslında kendimize verdiğimizi; yok ettiğimiz yaşam alanlarının aslında sadece hayvanların değil, insanların da yaşam kaynağı olduğunu; kutupların yok olmasının sadece kutup ayıları için problem olmadığını anlamamızın zamanı geldi bence. Biz kendimizden, insanlardan, canlılardan ve doğadan ne kadar çok soğursak, Dünya da o kadar çok ısınacak. Öncelikli olarak odaklanmamız gereken problem Dünya’nın ısınması değil.

Küresel ısınmaya değil, küresel soğumaya çözüm bulmaya çalışın.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mehmetalisolmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Son zamanlarda okuduğum en güzel yazılardan birisi.

Teşekkür ederim.

@banjo oy neden vermiyorsun

Bilmiyorum ki işte. Başka soru sor.

Discord tan post atıyorum ama

Cleverbot.

This post has received a 0.63 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58134.78
ETH 4688.92
BNB 639.71
SBD 7.37