Hala uçamayan postacılar

in #tr4 years ago

postacı.jpg
fotoğraf

1900’lü yılların başlarında çizilmiş bir resme bakıyorsunuz. Dönemin hayalperestlerinden olan bir sanatçı; 2000’li yılları hayal edip, bu resmi çizmiş. Resimde; mektupları, uçan bisikletiyle dağıtan bir postacı görüyoruz. O dönemde çoğunluğun hayali, ulaşımlarını uçarak sağlamaktı. Dolayısıyla hayallerinde her şeyi uçacak şekilde hayal etmeleri de çok şaşırtıcı değil. Bu hayalleri hayal olmakla kalmadı tabii ki. En azından bazılarımız için gerçekleşti. Ama benim bahsetmek istediğim konu, insanların uçması değil. Ben, bu resmi yapan sanatçının 2000’li yıllarda hala mektubun olacağını düşünmesinden; daha doğrusu e-mail, internet, sms, ve whatsapp gibi teknolojileri hayal edememiş olmasından bahsetmek istiyorum. Tabii ki bunun sebebini bilemem ama kendimce, konu hakkında biraz konuşmak istiyorum.

1909_Fort_Myer_gassing_up.jpg
fotoğraf

İnsanoğlu, var olduğu tarihten bu yana hayaller kurmuş ve bu hayalleri gerçekleştirmek uğruna çalışmalar yapmıştır. İlk insanlar, yükleri taşımak için bir makine yapmayı hayal edip, tekerleği icat ettiler. Suda yolculuk yapmayı hayal eden insanlar, gemileri icat ettiler. Uçmayı hayal eden insanlar, uçakları icat ettiler. Ancak biz, sadece gerçekleşen hayalleri biliyoruz. Berberlerin yerini alacak olan makineler hala yapılamadı. Ya da bilgileri beynimize direkt aktaran makineler... Bu hayaller hala gerçekleşemedi. Çoğumuzun bu tür hayallerden bile haberi yoktu bekli de. Çünkü henüz gerçekleşmediler.

berber.jpg
fotoğraf

okul.jpg
fotoğraf

Peki, uçma hayalleri gerçekleşirken bu hayaller neden gerçekleşmedi? Bu hayaller ile uçan postacı hayali arasında benzerlikler olduğunu düşünüyorum. Artık kimse uçan postacı hayali kurmuyor. Çünkü postacının getireceği mektuplara artık ihtiyacımız yok. Benzer şekilde, belki ileride saçlarımızı kestirmemizi gerektirmeyecek bir teknoloji girecek hayatımıza ve berberlere ihtiyacımız kalmayacak. Belki ileride mesleklerimiz tamamen ortadan kalkacak. Yapay zekâlar her şeyi bizim için yapmaya başladıklarında, bizim bir şey öğrenmemize bile gerek kalmayacak. Belki ileride bütün insanlar dijital ortamlarda yaşamaya başlayacak. Böyle bir durumda paraya, yemeklere, doktorlara ve daha birçok şeye ihtiyacımız olmayacak.

Şu an birçoğumuzun hayalinde ışınlanmak yatıyor. Peki sebebi ne? Bence bunun sebebi bir yerden başka bir yere çok kısa zamanlarda gitme isteği. Ancak bu hayalimiz de gerçekleşmeyebilir. Çünkü bir yerden başka bir yere gitmeye ihtiyacımız kalmayabilir. Biz ışınlanmayı hayal ederken; aramızdan birisi yolculukları hayatımızdan çıkarmayı hayal ediyor olabilir. Olaylar, kimin hayallerinin önce gerçekleşeceğine bağlı.

Anlatmak istediğim şey, hayallerinizin boşa gitme ihtimali olduğu değil. Bu yüzden hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Anlatmak istediğim herkesin kurduğu hayallerle yaşamayın. Kendi hayallerinizi kurun. Herkesten farklı hayaller kurmaya çalışın. Belki hayatımız değiştiren fikirler sizin hayallerinizden esinlenerek gerçekleştirilecek. Bu yüzden, farklı düşünün. Postacıyı hayal eden değil, interneti hayal eden insan olun.

Sort:  

belki de bu resmi yapan sanatçı insanların birbirinden bu kadar uzaklaşacağını ve mektup yazmayacağını düşünmedi ve belki de o bahsettiğiniz teknolojiler çoktan var da biz 50yıl öncekini kullanıyoruz?
tıpkı müzede sergilenenler gibi sadece bize verileni biliyoruz..🙆
bu güzel yazınız için teşekkür ederim☺

Aslında haberleşmek bu kadar kolay olmasaydı belki insanlar bu kadar uzaklaşmazdı birbirinden. İnsanlar konuşacak arkadaşlar arıyordu bir zamanlar. Şimdi ise arkadaşlarıyla konuşmamaya çalışıyor.

evet haklısınız onlardan biri de benim galiba🙊cep telefonu konuşmama özgürlüğümüzü aldı her an her zaman ulaşılabilir olmak çok da iyi bişey değil bence🙆

Konuşmama özgürlüğü ! Çok doğru. 👍👍

Asıl güzel yorumların için ben teşekkür ederim 😀😀

Çok farklı bir bakış açısı, teşekkürler.

Zor değil aslında ama bunu düşünen kişi maliyetli olabileceğini düşünmemiş yada teknolojini geliştiğinde, postanın önemi kalmayacağını :D bunu düşünen adamdan çok beklentim oldu sanki ..Resim efsane ama

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mehmetalisolmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58134.78
ETH 4688.92
BNB 639.71
SBD 7.37