Sort:  

Küçükken çok izlerdim bu diziyi ya duygulandım

:) oyuncuların oyunculuk kalitesi çok yüksek bir kere. O yüzden çok tutmuştu. bütün bölümleri paylaşacağım yeniden izlersin artık seni yine küçüklüğüne götürür. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24045.20
ETH 1904.36
USDT 1.00
SBD 3.29