Gobaba Steem'i eklemiş [CPXTurk&Gobaba Projesi]

in #tr5 years ago


Gobaba tarafından eklenen Steem/TL ile işlem yapılabiliyormuş.Steem satın alabilir ,Steemit'ten kazandıklarınızı düşük komisyon ücretiyle hesabınıza aktarabiliyorsunuz.
Sizde isterseniz kolaylıkla buradan kayıt olabilirsiniz.
Kayıtlı mail adresim : [email protected]
Daha fazla bilgi için @kusadasi ve @gobaba hesaplarını takip edebilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27073.24
ETH 1893.57
USDT 1.00
SBD 2.14