Bernoulli Prensibi & Uçaklar Nasıl Uçar ?

in #tr5 years ago (edited)

Havacılıkta uçakların havada kalabilmesi için pek çok fizik prensiplerine başvurulur.Bunlardan bir taneside İsviçreli bilim adamı Daniel Bernoulli'nin keşfetmiş olduğu ve adınıda verdiği Bernoulli Prensibidir. Prensebin temel ilkesi şudur:

"Bir sistemde akışkanın hızının aktığı yerde ters orantılı olarak basınç azalır."

Bernoulli gözlemlerini bir Venturi Borusu aracılığıyla yapmıştır.Bu boruda akışkan statik basınç ve dinamik basınç olmak üzere iki formdadır.Toplam basınç ise bunların toplamına eşittir ve sabittir.

kaynak


A bölgesindeki akışkan B bölgesine doğru giderken daralan alandan geçeceğinden akışkanın hızı daralan alana geçtiği için artacaktır. (V2 > V1)

Daralan bölgede hızı artan akışkanın basıncı A bölgesindeki akışkanın basıncan daha düşük olacaktır.(P1 > P2)

Bu artan-azalan dönüşümle beraber toplam basınç sürekli olarak sabit kalır.

PToplam = PStatik + PDinamikSeyir halindeki uçağın Hücum Kenarına (airfoil yapıda havanın ilk temas ettiği kısım) gelen hava aşağıdan ve yukarıdan geçer. Yukarıdan geçen hava kanat yapısından dolayı dar alana doğru gittiği için kanadın üst yüzeyindeki akışkanın (hava) hızı artar.


kaynak

Kanadın üst kısmında Dinamik Basınç(hız) arttığı için aynı oranda üst kısımda Statik Pasınç azalır. Kanadın alt kısmındaki havanın Statik Basıncı üst kısımdaki Statik Basınçtan fazla olduğu için bir basınç farkı oluşur ve kanadın altından yukarı doğru bir kaldırma kuvveti oluşur.


Bu sayede uçak daha az motor gücüyle havada kalır ve yakıt tasarrufu sağlar.
Sort:  

Güzel bir yazı olmuş ellerinize sağlık.

Geçenlerde Celal Şengör bir programda bahsedene kadar bu prensibin adını bilmiyordum. :)

Teşekkürler.
Böyle bir şey yazmayı planlıyordum.Bugüne nasipmiş.

Güzel bir yazı olmuş emeğinize sağlık ☺️

Teşekkür ederim

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için Tryardım Desteklenen İçerikler 10 Haziran 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27718.09
ETH 1905.45
USDT 1.00
SBD 2.17