Oy gücünden yüksek kürasyon geliri mümkün mü?

in tr •  5 months ago

Bugün tesadüfen farkettim, ilk başta yanlışlık var veya rakamları yanlış gördüm diye düşündüm ama kontrol edince doğru imiş. Geçen gün, oyladığım bir yazı için, oy gücümün nerdeyse 1.5 katı kadar kürasyon geliri geldi.

Sevgili @anadolu hocamızın yayınladığı bir yazı. O gün, saat 18:02'de yayınlamış.


Bu da benim oylama saatim ve %100 oylama gücüne denk gelen oylama miktarı. Görüldüğü üzere 0.06 değer ile tıklanmış.


Ve, 7 günün sonunda, gelen kürasyon geliri. 0.099 SP. Nerdeyse bir buçuk katı.

Şu aralar, Steem fiyatı düşüklüğü + Steem-SBD kurundan kaynaklanan değişiklikten mi yoksa şehir efsanesi gibi kulağa gelen "doğru şartlarda/zamanda tıklandığında iyi kürasyon geliri olur" durumuna istinaden mi oldu bilinmez ama gerçek olduğunu gördük. Birkaç tane daha benzer durum olursa, aralarındaki ortak noktayı bulmaya çalışacağız.

İyi yazmalar, iyi kazançlar dilerim hepinize.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Oyladım ama doğru zaman mı bilmiyorum 😃

·

7 gün sonra öğrenmiş olacağız :)

·
·

Valla bu işlerden pek anlamıyorum ama bekleyelim bakalım :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Enteresan gerçekten fakat oy gücünün üzerinde gelir gelmesi hiç mantıklı değil. Belki yazılımsal bir hata olmuştur.

·

işte, biraz garip :) olmuşa çare yok

Kısmetin bol çok kurcalama :)))
İnşallah hep öyle olur.

·

ahaha, teşekkür ederim @neclatenekeci :)

Merhaba, aynı durum bende de yaşandı. 0.04 sbd oy vermiştim. bana geri 0.113 sp geri döndü. bence ben verdikden sonra yüksek miktarda bot kullanılmasıdır. ben de dogru zamanda oy vermişimdir.


·

işte, ordaki algoritmayı çözmeye çalışıyorum :) bazen, kağıt üstünde anlatılanla gerçekte olan, tahmin ettiğimiz gibi tutmuyor :)

Steem in fiyati kalkmak bilmiyor . Bi kalksa )

·

Acelemiz yok :) bekleriz, elbet birgün o gemi gelecek :)

selamlar @mahsumakbas, bu durumu bir kez de ben yaşadım. steembottracker üzerinde çok yüksek miktarda bot kullanacakların listelendiği yerden bir post farkettim. Onu oyladığımda 0,04 lük oy için 0,06'nın üzerinde bir geri dönüşü oldu. Ama kullanılan bot miktarı çok fazlaydı.

·

şu aralar detaylı bakmaya başladım, birkaç oylamada daha bu şekilde olmuş. :)