İstanbul'dan etkilenmiş bir başka yedi tepeli şehir: Kiev

in tr •  8 months ago

Geçen gün Kiev'li bir arkadaşımla, yaşadığımız şehirlerin hikayelerini ve tarihlerini anlatırken(ben İstanbul o Kiev), bazı ilginç tesadüfler farkettik. Malumu üzerine, İstanbul yedi tepeli bir şehir ve bu 7 tepe olmasının sebebinin Roma'lılar döneminin bir tercihi olduğu rivayet ediliyor.
Bunu söylediğim zaman, arkdaşım da, "Aa, ne ilginç, Kiev'de 7 tepeli şehir olark anılır". Kaç defa gidip gelmiş olmama rağmen, ilk defa duymuştum.

kyiv.jpg
Kiev merkezdeki Özgürlük Meydanı(Maidan Nezalezhnosti) ve Kiev yazısı

Kiev'in ilk kurulduğu yıllarda, şehrin kurucuları olan kral/kraliçeler o dönem genel olarak Roma özel olarak ise Constantinople(İstanbul) hayranıdırlar. Constantinople şehrini ziraret eden Kraliçe, Ortodoks Hrıstiyanlığını benimser. Şehirden etkilenen Kraliçe, Kiev'i de benzer şekilde imar etmeye, dini yapıları da buranın benzeri şekilde inşa etmeye çalışır. İşte, 7 tepe olarak kurulmasının da ordaki etkiden geldiği tahmin ediliyor.

Aynı şekide, bu etkilenişin bir başka önemli sonucu, Sofia katedralidir. Kiev'e gidenler bilir, şehrin en görkemli kilisesidir(Altın kubbeli katedral). Aynı isimle, önünde de kocaman bir meydan vardır(Sofiyivska meydanı). O gün öğrendim ki, burdaki Sofia ismi, İstanbul'daki Aya Sofya isminden geliyor. O dönemki ziyarette, en çok etkilendiği yerdir ve benzerini Kiev'e kurmaya karar veriyor. Bundan dolayı, Kiev'deki St. Sofia kilisesi, o dönem barok mimarinin en önemli temsilcilerinden biridir.

sofia.jpg
Uzaktan St. Sophia kilisesi ve meydanı görünümü

Şehirlerin, bilinen/resmi hikayelerinin yanında bu şekilde birçok benzer hikayesi vardır. O yüzden, bir yere gittiğim zaman, şehrin "bilinmeyen" hikayelerini öğrenmek, en keyif aldığım uğraşlardan biridir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Şu Kiev ve Lviv'e bir türlü gidemedim ya hep aklımda. Bir de Kotor.

Ben de Yunanistan'da bir kilise görmüştüm onun da adı Hagia Sofia idi.

·

İkisi de güzel memleket. Kesinlikle tavsiye ederim. Şu an, vizesiz ve pasaportsuz da seyahat edilebiliyor.

@mahsumakbas
Nice place.
Beautiful

ilk fırsatta gitmek istediğim yer. hocam cahilliğimi maruz görün ama nasıl oy kullanacağımı bir türlü bulamadım.

·

Güzel memleket. Görmeyi tavsiye ederim.

işaretli yere tıklayabilirsiniz.

Congratulations @mahsumakbas! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

This post has received a 10.20 % upvote from @booster thanks to: @mahsumakbas.

what a place man I wish I will be there one day ..
Thanks @mahsumakbas for posting this place..

·

@riplayer thank you. i suggest you to visit there.

very niceimage

·

Thank you

That's a very nice picture. Have a good look and go. Have a good day.^^

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Kiev hakketen çok müthiş bir şehir . Bi gün ziyarete gideceyim elbet )

·

İstanbul veya Kiev.. Beklerim :) yeterki haberdar edin.

Nice post! I really like it if you follow me!