Her gününü iyi değerlendir !

in #tr4 years ago (edited)

Merhaba Tr Steemit kullanıcıları

Bugün sizlere her günümüzün öneminden bahsedeceğim. Öcelikle Steve Jobs'ın muhteşem sözünü paylaşalım.

kaynak https://sozleralemi.com/felsefe-sozleri-unlu-dusunur-sozleri.html

Her günümüzü aynı geçirmek şüphesiz ziyandır, Her günümüzü hayatımızın son günü gibi yaşamalıyız.

Kitap okumalıyız, araştırmalıyız, öğrenmeliyiz, hayatı dolu dolu yaşamalıyız işte o zaman geleceğimiz adına da bişeyler başarmış olacağız. Mutlaka bir gün haklı çıkacaksınız.

İyilikler yapın iyilik biriktirin, ölmeden önce dünyaya bir 'Adınızı' bırakmaya çalışın.

Dünya kısa, o kısa zamanı iyi değerlendirin.

Sort:  

Doğru söz. Bize de saygı duymak düşer.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23782.42
ETH 1875.89
USDT 1.00
SBD 3.25