'Hakikat' ilk seçimin olsun !

in #tr5 years ago (edited)

Hakikatten ayrılmayın en sevdiğiniz dostunuz hakikat yolunda değilse siz onu değil hakikati seçin.

Gerçeklik daima sizi mutlu yola götürür saygın eder, siz hakikati yol edinmemişseniz yanlış yoldasınızdır dostlarım.

Aristo'nun da dediği gibi arkadaşlarınızı sevebilirsiniz ama hakikati daha çok dost edinmeliyiz, hakikat vazgeçilmezdir.

İnsanoğlu hakikati dost edinmekte zorluk çeker özellikle günümüzde hayatı yalan dolan olmuş kişiler fazladır kimse tarafından saygı da görmezler, çoğu kişi için önemsiz,güvenilmez ve yararsız kişilerdir.

Aristo unutulmayan bir filozof olarak o kadar güzel söz söylemiş ki işte filozofluk ta budur hayatı iyi bir şekilde öğreneceksin ve hakikatten ayrılmayacaksın.

Sort:  

Kardeşim teşekkürler

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got a 87.0% @roomservice upgoat, thanks to @mahmut
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

Evet, hakikate ulaşmak zordur ve emek ister.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24403.04
ETH 1957.17
USDT 1.00
SBD 3.38