En Zengin 100 Türk

in #tr4 years ago

En Zengin 100 Türk isimleri Forbes Dergisi yayınladı. Bende sizlerin bilgilenmesi için burada paylaşıyorum.

Kaynak: FORBES DERGİSİ

Rönesans holdingin servet artışı dikkat çekti.

*Forbes Dergisi Milyarder Aileleri de derledi *

Forbes 100 listesi kişisel servet hesaplamasına dayanıyor. Toplam serveti 1 milyar doların üzerinde olan 37 aileden bazıları kalabalık yapıları nedeniyle FORBES 100'de temsil edilmiyor. Milyarder ailelerin toplam serveti 101.5 Milyar Dolara ulaşıyor.

Sort:  

güzel post oyladım. Siz de postlarımı oylarsanız sevinirm

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23815.51
ETH 1880.99
USDT 1.00
SBD 3.30