You are viewing a single comment's thread from:

RE: Hayatıma Giren Tüm Arkadaşlarıma Selamım Olsun...

in #tr5 years ago

Ne güzel anlardır kim bilir deli dolu yaşanılan arkadaşlıklar dostluklar bunları Üzgünüm ki ben dolu dolu yani a geçmişte söyle güzel anılarım oldu diyip anlatabileceğim hatıralarım olmadı bu yüzden içim buruk olmakla birlikte gülümseyerek okudum paylaşımını sanki bunları ben yaşamışım gibi :) çok teşekkürler :)

Sort:  

Hepimizin arkadaşları ile yaşadıği mutlaka güzel anlar vardır.bence seninde olmustur:) değerli yorumların için teşekkürler @love-life .

Oldu tabii çocukluk anıları hatırlarım da zaman zaman :) ben tesekkur ediyorum:)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.032
BTC 22880.60
ETH 1632.35
USDT 1.00
SBD 2.71