You are viewing a single comment's thread from:

RE: Duygularımızı Yöneten Ay Hakkında Bilmemiz Gerekenler...

in #tr6 years ago

Gerçekten öyle hele ki bir yengeç olarak ben ayin her halini iliklerime kadar yaşıyorum bu kadar mı olur dedirtecek kadar ve şu an da bu güzel ve ilgi duyduğum konu paylaşımını okurken Ay tam da karşımda duruyor vaziyette ve onu seyrediyorum :) çok teşekkürler...

Sort:  

28 haziran dolunay var.Ay çok güzel görünüyor haklısın:) bak bak doyulmuyor..

İnşallah hayatımızda güzel etkiler olsun bu dolunay da diye diliyorum fakat verdiğin link i okuyunca ürktüm açıkçası çünkü iç açıcı şeyler söylemiyor :(

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 69837.94
ETH 3620.96
USDT 1.00
SBD 3.20