Steemit ve Rakipleri-[Cointurk 9.Projesi]

in tr •  2 years ago 

Merhaba Arkadaşlar,
Bugün sizlerle Cointurk 9. Proje kapsamında Steemit ve rakipleri hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım.
Steemit'i iki şekilde ele alabiliriz. Kendi para birimi olan sosyal medya sitesi olarak niteleyebileceğimiz gibi sosyal medya sitesi olan bir kripto para birimi olarak da niteleyebiliriz. Bu iki kavram da aynı gibi görünse de kullanıcıların amaçlarına göre değişmektedir.

images-2.png
Steemit'i kendi para birimi olan sosyal medya platformu olarak ele aldığımızda rakipleri olarak Facebook, Twitter, İnstagram, Ekşisözlük, İncisözlük gibi platformları sayabiliriz. Steemit diğer platformların yapmadığı bir şekilde kullanıcıları ile kârını paylaşmaktadır. Bu şekilde insanların daha iyi içerik üretmesi sağlanıyor. Yani ekşisözlük yazarlarının uzun zamandır serzenişte bulunduğu konuya çözüm getiriyor. Kısacası kullanıcı ile platform arasında mutualist bir ilişki kuruluyor. Teşekkürler Steemit 😉

Şimdi de diğer pencereden bakalım. Steem, arkasında sosyal medya platformu olan bir kripto para birimidir. Bu tanıma göre de rakipleri ni bitcoin, ethereum, monero, ripple olarak sayabiliriz. Bu saydığımız koinlerin genel özelliği değişim aracı olmalarıdır. Steem ise arkasında sosyal medya platformu olduğu için kendi pazarını kendi oluşturuyor. Bu sayede steeme ihtiyaç duyuluyor, dolaşımı artıyor, dolaşımı arttığı için de paranın değeri artıyor.
Sonuç olarak Steemit'e üye olmak veya Steem'e yatırım yapmak bizleri güzel günlere ulaştırmaya vesile olabilir 😉

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Farklı bakış açısı sergilemişsiniz güzel yazı olmuş :)

Eline sağlık güzel bir yazı 👍

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by linguist from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.