RE: ''Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna'' NİLGÜN MARMARA

You are viewing a single comment's thread from:

''Öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna'' NİLGÜN MARMARA

in tr •  11 months ago 

Selamlar hocam, steempressten henüz hiç oy alamamışsınız gördüğüm kadarıyla, eğer oy almak istiyorsanız @howo ya da @fredrikaa yla iletişime geçebilirsiniz.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

çok teşekkürler, ulaşmaya çalışayım :)