Gül

in #tr6 years ago

Bütün çiçekler güzeldir ama gülün yeri ayrıdır benim için bu sebepledir ki gül fotoğraflarını çekmeyi çok severim. Sizlerle birkaç tanesini paylaşmak istedim.

20180505_144945.jpg

20180505_144851.jpg

20180505_144819.jpg

20180505_144921.jpg

20180505_144934.jpg
IMG-20180509-WA0014.jpg

IMG-20180509-WA0015.jpg

Sort:  

Hani bir söz var ya;

Binlerce insan var dost başka
Binlerce çiçek var ama gül başka...

Bana yazınız ve güller bu sözü hatırlattı. Güller benim içinde en özel çiçeklerdendir. Daha doğrusu en sevdiğim çiçek ilk sırada papatya ikinci sırada gül gelir.

Great photos. Upvote for you :)

Merhabalar,

Öncelikle paylaşmış olduğunuz bu yazı için sizi tebrik ederim. Gayet güzel anlatımlarda bulunmuşsunuz. Türk topluluğu olarak birbirimizi daima desteklemeliyiz.

Yapacağınız paylaşımlar ile ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum;

  • Öncelikte #tr tagını ilk sıraya yazmanız Türk topluluğu içinde göze çarpmasını kolaylaştıracağı gibi, #tr tagının gelişimine de katkıda bulunacaktır.

  • Discord Kanalımıza katılmak isterseniz : https://discord.gg/n5MUBDK

  • Yazınızda markdown kodlarını etkili bir şekilde kullanmanız okunurluğunu artıracaktır, kodlarla ilgili yardım almak isterseniz discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Discord ID : BaHaDiRK#8143

  • Eklediğiniz fotoğraflara kaynak eklemeniz gerekmekte. Bunu da [Kaynak] (link) şeklinde ekleyebilirsiniz kolaylıkla. (Arada boşluk bırakmayarak)

Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Umarım burada başarılı olursunuz

Bu güzel paylaşım için teşekkürler!

Hatırlatma olarak, #photography tag'ini yalnızca kendi çektiğiniz fotoğraf için kullanın.

Yorumlarınız ve katkılarınız için teşekkür ederim. Fotoğraflar zaten kendi çekmiş olduğum fotoğraflardır. Kaynak vermememin nedeni budur. @bahadirk @faruqomer

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kirazay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62904.98
ETH 3359.08
USDT 1.00
SBD 2.46