Dünya Günü!!!

in #tr6 years ago (edited)

Merhaba arkadaşlar bugün; dünya günü. Hem bizim hem de gelecek nesillerimiz için çevremizi ve doğamızı korumalıyız. Ne yazık ki bu konu da pek de bilinçli olduğumuz söylenemez.
Daha yeşil ve daha güzel bir dünyayı biz de gelecek nesillerimiz de hakediyoruz.
Not: Fotoğraflar günümüzü yansıtıyor. Görüntü kirliliğinden dolayı özür dilerim. Gerçi bir çoğumuzun her gün gördüğü manzara.

20180422_153204.jpg

20180422_153201.jpg

20180422_153209.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63476.83
ETH 3413.43
USDT 1.00
SBD 2.50