You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yine Yeniden Seev! :)

in #tr6 years ago

Bizim milletimizde başarıyı takdir etmek değil, kıskanmak ve yerin dibine sokmak var. Bunu hemen her ortamda görebilirsiniz.

Fakat bu genellemenin dışına çıkmayı başarabilenlerimiz de var. Bu platformda da umarım o enerji yakalanır.

Kendi yaptığım şeyi yazayım;

Dolu içerik paylaşmaya çalışan herkesin yazılarını okuyor ve oy vermeye çalışıyorum. Yazabileceğim yorum varsa, onu da atlamamaya çalışıyorum.

Sort:  

Aslında burasını şu şekilde bir 'günlük' gibi düşünebilirsiniz. Günlük gibi düşündüğünüz zaman hem istediğiniz zaman yazı hem de istediğiniz zaman insanların yorumlarını okuyup ufkunuzu genişletip bilgiler öğrenebilirsiniz. :)

O zaman daha güzel ve eğlenceli. Ben burada bulunan arkadaşlardan 'Airdrop' ve 'Bouthive' kavramlarını öğrendim ve şuan onlar üzerinde çalışıyorum. Gayet eğlenceli ve bana faydası okundu böyle daha güzel inanın :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 65717.99
ETH 3412.71
USDT 1.00
SBD 3.20