Dlive bot 💥

in #tr3 years ago

Dlive+Dmania postları için 0.400sbd karşılığında 6Oy+5 Yorum +5 Resteem yapılacaktır.
Dlive postları icin 0.200 sbd karşılgında 6Oy+5yorum yapılır.
Bot 17.00 dan gece 00.00 a kadar çalışıyor.

Coin Marketplace

STEEM 1.16
TRX 0.15
JST 0.153
BTC 64642.40
ETH 2394.17
BNB 576.47
SBD 8.73