bi' bakabilicen mi?

in #tr4 years ago

aylar yıllar oldu. ne kamunun ne kripto'nun huzuru kalmadı. ben de steemit'i bırakıp wordpress'e geçicem ama themeforest hayvan gibi şiyapmış. var mı güzel tema önerisi. varsa şuradan yeşillendirirseniz çok sevinirim.

hadi by.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16578.73
ETH 1217.19
USDT 1.00
SBD 2.18