Steemit'e Nasıl Katıldım? [Cointurk 12. Projesi]steemCreated with Sketch.

in #tr3 years ago

Yazıma ilk olarak kendimi tanıtmakla başlamak istiyorum. 24 yaşında Akdeniz Üniversitesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği okuyan birisiyim. 2014 yılında başlayan üniversite hayatımda pek çok faaliyette bulundum. Bunlar arasında hayat görüşümü değiştirmemi sağlayan en büyük faaliyet Mağaracılık topluluğu ile tanışmak oldu.

Profilimde en aşağılara indiğiniz zaman "introduceyourself" etiketiyle yazdığım İngilizce bir tanıtma kısmını da bulabilirsiniz. Orada mağaracılık hakkında daha fazla bilgi vermiştim. Mağaracılık sporu insanın korkularıyla yüzleşmesi için oldukça etkili bir spor. Karanlık, soğuk, ıslak ve ürkütücü... Bunların yanında mağaracılık sporu aynı zamanda fiziksel bir güç de gerektirdiği için daha fazla emek istiyor. Mağaracılığı biraz olsun tanıttıktan sonra üniversite hayatımda ayrıca neler yaptığımı söylemek isterim.

Kısa bir dönem, Kafkas, Salsa ve Bachata dansları ile uğraştım. Ayrıca üniversiteye başladığım sene olan 2014 yılında yazarlık yapmaya başladım. İlk olarak makale şirketlerinde, firmaların reklam yazılarını yazıyordum. Sonraları ise yavaş yavaş, kendi adımla yazılar yazabildiğim içerik sitelerinde editörlük yapmaya başladım. Hala, aktif olarak editörlük yaptığım iki, üç site bulunuyor. Çalıştığım işlerin birçoğunu freelance sitelerden bulduğum için Steemit ile tanışmam da bu şekilde oldu. İlk olarak ytpara adlı forum sitesinde dolanırken bir kişinin Steemit'i tanıtan yazısı üstünü gene balon bir sistem olmasından korkarak araştırmaya başladım. Gördüğüm şey, her şeyin açık bir şekilde ortada olduğu, kimin ne kazandığı ve ne yaptığı belli olan bir sistem olduğuydu. Bu sayede Steemit'e üye olmaya karar verdim. Üyelik onayından sonra sistem üzerindeki ilk yazımı yayınladım. Bu sayede içerideydim fakat içine girdikçe öğrenmem gereken tonla şey olduğunu fark ettim. Her gün sanki ilk günmüş gibi bir şeyler öğrenmeye gayret ediyorum. Çünkü bu sistemde hem kazanmak hem kazandırmak için gerekli olan tek şey bilgi ve tecrübe.

Evet, cointurk 12. projesinde bahsedilen konuya dönmek isterim. Bandwith sorunu... Bandwith sorunu yaklaşık bir haftadır çok fazla kişinin yaşadığı bir durum. Yazı yayınlamak, beğenmek, yorum atmak gibi işlemlerin önüne geçen Bandwith yüzünden pek çok kişi ne yapacağını da bilmiyor. Bu durumda yapılması gereken şey, Steem Power'ı yükseltmek. Steem Power, Bandwith sorununu büyük oranda ortadan kaldıracak bir şeydir. Bu yüzden, benim gibi yeni başlayan kişilerin yazılardan aldıkları ödülleri bir süre boyunca %50 %50 yerine %100 SP yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben de birçok yazımda bu sistemi yapmaya çalışıyorum. Çünkü SP'yi güçlendirmek, önümdeki kısıtlamaları kaldıracağı için daha rahat çalışabileceğim.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kagantrky from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 0.03 % upvote from @drotto thanks to: @kagantrky, @banjo.