Yeni bir bahar geliyor⁷

in #trlast year

Herkese selamlar,
Bazen değişim gözlerin önünde ve büyüleyici olur. Dünyanın üzerindeki bir yılı geçen kışın da artık sonlanmısı dileklerimlerimle

20210313_101610[1].jpg

20210313_101148[1].jpg

Bu gelen bahar umarım hayatınızın baharı olur.

Fotoğraflar bana aittir.


Hello everyone,
Sometimes change is obvious and fascinating. I wish that the winter (pandemic) that has passed a year above the world is now over.

This coming spring will hopefully be the spring of your life.

Photos belong to me.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.045
BTC 30472.55
ETH 2085.26
USDT 1.00
SBD 2.69