07 Antalya #5. Bölüm

in tr •  17 days ago


Antalya serimizin ikinci yazısının sonunda mini bir anket yapıp Antik Kent açısından hayli zengin olan ilimizin hangi Antik Kentilerine değinelim demiştim. Bu sorumu yazımı okuyan @damla ve @neokuduk sağolsunlar cevap verdiler. Bu cevaplar ışığın Antik Kentler için iki post hazırladım bu da sonuncusu olacak inşallah. Bugün henüz bahsetmediğim kentlerden bir kaçına daha değineceğim.

Selinus Antik Kenti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yer alan Selinus Antik Kentinin kim tarafından kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. Kent yarım adanın Akdenize hakim tepesine kurulan kentin kalantıları arasında yıkık durumda kale, köşk, kilise, şekerhane ve anıtmezar bulunmaktadır. Ayrıca kalıntılar arasında Selçuklu Dönemi'nden kalma kırmızı zikzak motifleri ile süslenmiş av köşkü de bulunmaktadır.

Roma İmparatoru Trajanus, bir seferinden döndüğü sırada burada hastalanarak ölür, bu olaydan sonra kentin adı Trajanus olarak da anılmıştır.


Görsel Kaynak

Limyra Antik Kenti

Antalya'nın Finike ilçesinde yer alan Limyra Antik kenti M.Ö 5. yüzyılda kurulmuştur kentin kalıntıları arasında Antik tiyatro, kilise, kaya mezarlar ve kale bulunmaktadır.

Ünlü Roma imparatorunun jül sezar'ın oğlu Gaius Sezar Kudüs seferden Roma'ya dönüşü sırasında Likya'dan geçerken ölmüş, onun anısına Limyra'da bir anıt mezar yaptırılmıştır.

Likyalı Perikles, döneminde Pers saldırılarına karşı oluşturulan Likya birliğinin başkenti olarak seçilen Limyra ayrıca Likya'nın sönmeyen özgürlük meşalesinin yakıldığı şehirdir. Limyra Bizans dönemininde önemli dini merkezlerinden birisiydi.


Görsel Kaynak

Andriake Antik Kenti

Demre ilçerinde yer alan Andriake aslında bir kent değil Myra Antik Kentinin limanıdır. Myra kentinden 4.5 km kadar uzakta olduğu için liman kenti gibi değerlendirilen Andriake'de liman yapıları dışında bir sadece kilisesi bulunmamaktadır. 


Görsel Kaynak

Patara Antik Kenti

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti Likyalılar tarafından M.Ö. 6. yüzyılda yapılmıştır. Şehir Likyalıların en büyük ve en önemli liman kentlerindendir. Günümüzde antik plaj ile birlikte koruma altına alınmış olan şehir aynı zamanda tarihin  bilinen en eski deniz fenerine deniz fenerine sahiptir.

Şehir ayrıca Bizans döneminde de önemli dini merkezlerden olmuştur.

Şehirde oldukça fazla tarihi kalıntı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları üç gözlü zafer takı, korint tapınağı, vespasianus hamamı, üç nefli liman kilisesi, hurmalık hamamı, ve tarihin bilinen ilk şehirlerin yolunu ve mesafesini gösteren klavuz tabelaları bu şehirde bulunmuştur. Ayrıca antik tiyatrosu ve parlamento binası da önemli yapıları arasındadır.


Görsel Kaynak

Selge Antik Kenti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Selge Antik Kenti M.Ö. ikibinli yılların sonunda toroslar'ın güney yamaçlarında 1250 metre rakımda kurulmuştur.

Serge günümüzde Antalya olarak bilinen Pisidia bölgesinde bulunan şehirler arasında ilk para bastıran şehirdir.

Şehrin günümüze kadar ulaşan kalıntıları yüksek  bayırlarla birbirine bağlı üç Tepe üzerinde bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ve yapısı en sağlam olanı tiyatrosudur.


Görsel Kaynak

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Serinin sonraki yazısında görüşmek üzere esen kalın...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kbskl from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.