Mutluluğun Esiri Olmak Lazım + [Cointurk Fotoğraf Projesi]

in tr •  5 months ago

9476ac4a-ce85-4050-b882-593794d83813.jpg
Mutluluk;

  • Yazar ve gazeteci olan Amerikalı Hunter Stockton Thompson: " mutlu olmak için başkalarının kalbine ve zihnine muhtaç " olduğumuzu söyler.
  • İskoç yazar ve tiyatrocu olan James Matthew Barrie mutluluğu: " sevdiğin şeyi yapmakta değil, yaptığın şeyi sevmek " olarak söyler.
  • İngiliz yazar ve toplumsal eleştirmen Charles John Huffam Dickens :" Mutluluk bir armağandır " der.

Türk edebiyatından örnek vermek istersek; Nazım Hikmet, Saman Sarısı adlı şiirinde eşine aşkını dile getirirken, Abidin Dino’ya şöyle der:

"Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?
İşin kolayına kaçmadan ama
Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil
Ne de ak örtüde elmaların
Ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı balığınkini
Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?"

Daha bir çok örnek var hayatta. Kimisi para ile bulur mutluluğu, kimisi sessiz bir limanda yakamozu izlerken. Çünkü mutluluk göreceli bir kavramdır.
Benim mutluluk hakkındaki düşüncemi ise şöyle açıklayayım; "Kimisi aldığı bir hediye ile mutlu olur. Ama bu her hediye için geçerli değildir. Hatta hediye için bile geçerli değildir çoğu zaman. Hediyeyi alan kişi mutluluk verir. Bize bu mutluluğu veren kişi veya olgudur. Ondandır ki bütün iyi şairler bu mutluluk kelimesini farklı yorumlamışlardır. Mutluluk için önemli olan mutlu olduğumuz anı kaybetmemek ona sımsıkı sarılmaktır. Çünkü ne zaman ne için mutlu olabileceğimizi tahmin etmemiz çok zor. Ve her şeyden önemlisi mutlu yaşamayı alışkanlık haline getirmemiz lazım. Güzel anların güzel zamanların esiri olmak lazım. Kimse bize mutluluğun resmini çizemez. Çünkü kimse seni mutlu eden kişi veya olguyu sen gibi göremez. Çünkü sensin mutluluğun resmi. Çünkü sen verdin mutluluğun anlamını. Yani ben size mutluluğun resmini çizemem. Ama size kendi mutluluk tablomu gösterebilirim. Ben Trabzon'da mavi ile yeşilin büyük aşkında yaşıyorum. Doğal güzellikleri ile dolu bir yerde. Fakat bütün mutluluğumu bir çift gözde buluyorum. Onunda geçirdiğim her saniyede her dakikada mutluluğu yaşıyorum. Siz mutlu olduğum cansız hatıralardan birini sunuyorum.

#mutluluk
#happy

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by josecca from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.