Yedikule Zindanları #GezilesiYerler

in #tr3 years ago

Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Yedikule Zindanları hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

İstanbul'u güneybatı üzerinden çevreleyen kara surları ve kuleler topluluğudur. Diğer ismi Yedikule Hisarı'dır. Birinci Theodosius tarafından burada bir zafer takı yaptırılmış, 412 yılında bu tak şehrin giriş kapısı olmuştur.

İkinci Theodosius ise kapının sağ ve sol tarafına birer kule yaptırarak burayı kara surlarına bağlatmıştır. Şehrin en büyük caddesine açılan kapıdan, imparatorlar zaferleri sonrasında geçerlermiş.

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethinden sonra 1470 yılında farklı yüksekliklerde 3 kule daha yaptırmıştır. Ve bunu surlara bağlatmış mevcut kule sayısını 7'ye yükseltmiştir. Ve bir hisar görünümü sağlanmıştır.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1 2 3Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/17/yedikule-zindanlari-gezilesiyerler/

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19043.20
ETH 1050.74
USDT 1.00
SBD 2.94