Taşyaran Vadisi #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Taşyaran Vadisi hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Uşak-İzmir karayolu üzerinde, Yenişehir mevkisinde yer alır. Ülkemizde bir eşi daha yoktur. Doğal yollarla oluşmuş bir kültür mirasıdır.

İmren deresinin nadir gördüğümüz sert kayaçları binlerce yıldır aşındırmasıyla oluşmuştur. Oluşum sürecinin bu denli uzun olması, bu yerin önemini artırmaktadır.

Sadece akarsuyun böylesine sert kayaçları aşındırması zor olduğundan; beraberinde taşıdığı çakıl taşları da bu doğa harikasının oluşmasına yardım etmiş.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/28/tasyaran-vadisi-gezilesiyerler/

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19870.71
ETH 1118.51
USDT 1.00
SBD 2.91