Sümela Manastırı #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Sümela Manastırı hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Trabzon'un Maçka ilçesi, Altındere köyünün sınırları içerisindedir. Altındere vadisinde Karadağ'ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuştur. Diğer bir adı ise Meryem Ana olarak bilinir.

Bizans İmparatoru I. Theodosius döneminde (375-395) Atina’dan imparatorun emriye gelen Barnabas ve Sophranios isimli iki rahip tarafından kurulmuştur. 6.yüzyılda İmparator Justinianus’un manastırın onarılarak genişletilmesini istemesi nedeniyle generallerinden Belisarios tarafından onarılmıştır.

Doğu Karadeniz kıyılarının Türk egemenliğine girmesinden sonra Osmanlı Sultanları pek çok manastırda olduğu gibi Sümela’nın da haklarını korumuşlar ve bazı ayrıcalıklar tanımışlardır. 18. yüzyılda bir çok bölümü yenilenmiş, bazı duvarlar freskler ile süslenmiştir. 19. yüzyılda ise büyük binaların ilavesiyle manastır muhteşem bir görünüm kazanmış, en zengin ve parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde son şeklini almıştır.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/19/sumela-manastiri-gezilesiyerler/

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19294.33
ETH 1074.13
USDT 1.00
SBD 2.96