Peri Bacaları #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Peri Bacaları hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Yağmur, rüzgar ve sel sularının tüflerden oluşan bu yapıları aşındırmasıyla baca şeklini alan yapılardır. Jeolojik zamanlarda oluşan aktif volkanlar, 3. jeolojik dönemde başlayan Toroslar'ın yükselmesi ve kuzeyde bulunan Anadolu fayının sıkışması sonucu yanardağlar birden harekete geçmiştir. Ve neredeyse 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllüdağ'ın oluşum süreci başlamıştır.

Arkeolojik kazılara göre ise Kapadokya bölgesi bir iç denizmiş. Deniz canlılarına ait fosil buluntuları bu durumu ispatlıyor. Yanardağlarda 10 milyon yıl önce başlayıp 2 milyon yıl öncesine kadar püsküren lavlar bu denizi kurutmuştur. Ve zeminin üzerinde 100-150 metre kalınlığında bir tüf tabakası oluşmuştur.

Oluşan bu tabakanın içinde volkan külü, kil, kum taşı, kil ve bazalt içeren kayaçlar olduğu için bazı alanlarda sert, bazı alanlarda ise oyulabilecek yoğunlukta lav birikmeleri oluşmuş. Takip eden dönemde bölgeden geçen Kızılırmak başta olmak üzere seller ve rüzgarlarla bu tabaka değişime uğramıştır. Daha sonra peri bacaları ismini verdiğimiz konik biçimli ve şapkalı doğal yapılar oluşmuştur.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1 2Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/18/peri-bacalari-gezilesiyerler/

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20547.12
ETH 1187.07
USDT 1.00
SBD 2.97