Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi #Gezilesi Yerler

in #tr3 years ago

Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

1995 yılında Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşine bir hatıra oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Önceleri yol inşaatları nedeniyle aşırı derecede bozulmuş toprak ıslah edilmiştir.

Daha sonra 46 hektarlık ıslah edilen bu alana toplamda 50 bin adet ağaç ve çalı dikilmiştir. İlk başta hatıra parkı olarak düşünülen alan için daha sonra amaç değiştirilerek bir botanik bahçesine döndürülmesi yönünde çalışma yapılmıştır.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan park tam olarak; Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden gelen otoyollar ile Anadolu Ankara otoyolunun birleştiği kavşakta bulunmaktadır. Aşağıda vereceğim tanıtım filmini izlemenizi tavsiye ederim.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1 2Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/12/nezehat-gokyigit-botanik-bahcesi-gezilesi-yerler/

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20168.24
ETH 1137.92
USDT 1.00
SBD 2.92