Kapalı Çarşı #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Kapalı Çarşı hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

500 yılı aşkın bir süredir İstanbul'un en önemli ticaret merkezlerinden birisidir. Kökleri Bizans dönemine dayanan ve Osmanlı mimarisinden de yeterince nasibini alan tarihi bir yapıdır.

Bizans döneminde inşası bitirilmiş, İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed'in emriyle genişletme çalışmalarına başlanmıştır. Genişletme çalışmalarıyla 15 bölümden oluşan bir bedesten daha inşa edilmiştir.

Eski ve yeni bedestenlerin tüm geliri o dönemde Ayasofya'ya aktarılıyormuş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde en ihtişamlı günlerini yaşayan çarşı içerisinde; 4.399 büyük dükkân, 2.195 hücre (küçük dükkân), 24 han, 497 dolap, 12 mahzen, 10 mescit, 16 çeşme, 8 kuyu, 2 şadırvan bulunuyordu.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/20/kapali-carsi-gezilesiyerler/
Sort:  

Congratulations! I just stopped by to say that your post has been selected as a daily Featured Post of my personal curation project! You can find the daily Featured Post HERE.
I upvoted your contribution and I put it on the list because to my mind your post is what I call a quality content!
I am @miti, a manual curator that shall make available all his Steem Power to authors deserving of support. Let's make STEEM great again!
Have a nice day and keep up the good work!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20397.18
ETH 1160.14
USDT 1.00
SBD 2.95