Frig Vadisi Tabiat Parkı #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Frig Vadisi Tabiat Parkı hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Frigyalılar, Hititler gibi Anadolu'da yaşamış uygarlıklardan birisidir. Özellikle; Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya çevresinde yaşamış olan Frigler, bu bölgelerde sayısız eserler bırakmışlardır.

M.Ö 11. Yüzyılda Anadolu'ya geldikleri tahmin edilmektedir. Demir çağının gelmesi ile beraber Anadolu'ya hakim olan güçlerden biri konumuna gelmişlerdir. Seramikte kendilerine has bir üsluba sahip olan Frigler; tahta ve maden işçiliklerinde ustalaşmışlar, kabartma tasvirleri ile gelecek uygarlıklar üzerinde büyük etki bırakmışlardır.

Frig Vadisi ise tapınak mimarlıklarına verilebilecek en güzel örnektir. En azından günümüze ulaşan en güzel örneğidir diyebiliriz. Kaya anıtları olarak inşa edilen yapılar günümüzde Afyonkarahisar sınırları içerisinde yer almaktadır.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1 2Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/22/frig-vadisi-tabiat-parki-gezilesiyerler/

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20223.00
ETH 1159.30
USDT 1.00
SBD 2.96