Doğubeyazıt Kalesi #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Doğubeyazıt Kalesi hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Doğubeyazıt'ın 7 km güneydoğusunda, Belleburç adı verilen bölgede sarp bir kayalığın üzerinde bulunur. Kim tarafından ve ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemektedir.

Kalede bulunan Urartu mezarları ve antik çağlara ait kalıntılar, bu kalenin antik bir yerleşim yeri olduğu izlenimini vermektedir. Kalenin güneydoğusunda Urartu döneminden kaldığı düşünülen bir yerleşim yerinin izleri vardır.

Doğubeyazıttan geçen İpek Yolu'nun çok daha eski zamanlara ait bir tarihinin olduğu düşünülürse, Urartulardan daha önce bir tarihe sahip olduğu düşünülebilir.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1 2Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/29/dogubeyazit-kalesi-gezilesiyerler/

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19132.94
ETH 1055.33
USDT 1.00
SBD 2.86