Bu Gece Ay Tutulması Gerçekleşecek !

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Çıplak insan gözüyle gözlemlenebilen en nadir doğa olaylarından biri olan ay tutulması; bu akşam Türkiye'den izlenebilecek. Saat 21:34'te başlayacak olan tutulma 03:18'e kadar devam edecek. Tutulmanın ortası ise 00:31'de gerçekleşecek.

Tutulma esnasında Ay'ın %65'lik bir kısmının,Dünya'nın gölge konisi içerisinde kalması bekleniyor.

Tutulmalar nasıl olur ?

Ay, Dünya'nın; Dünya ise Güneş'in etrafında döner. Ancak bu üç dev cisim, uzayda her zaman bir doğru üzerinde hareket etmez. Yörünge düzlemleri birbirinden farklıdır. Ancak yılda ortalama iki kez yörünge düzlemleri çakışır. Çakışan düzlem sonrası bu 3 gök cismi tek bir doğru üzerinde buluşur. Bu zamanlarda ise tutulma olarak bildiğimiz olaylar gerçekleşir.

Kaynak: 1 2Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/16/bu-gece-ay-tutulmasi-gerceklesecek/

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20299.08
ETH 1151.52
USDT 1.00
SBD 2.95