Anadolu Medeniyetleri Müzesi #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

Ankara'nın ve Türkiye'nin en önemli müzelerinden birisidir. Kendine özgü koleksiyonları; onu Dünya'nın en seçkin müzelerinden birisi yapmaktadır.

Anadolu arkeolojisini, paleolitik çağdan başlayarak günümüze kadar uzanan Osmanlı devrinin bu tarihi mekanında kronolojik olarak sıralanmaktadır.

Ankara merkezli bir Eti Müzesi kurma düşüncesiyle ve Atatürk'ün girişim ve telkinleriyle günümüze ulaşmıştır. Anadolu'nun hemen her şehrinden onlarca eser toplanılarak oldukça büyük bir alana kurulan müze, günümüzde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1 2 3Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/24/anadolu-medeniyetleri-muzesi-gezilesiyerler/

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20499.80
ETH 1183.73
USDT 1.00
SBD 2.94