Kıssadan Hisse: Mısır Tarlasının Verimi ve Toplum

in #tr6 years ago (edited)

Mısır üreten bir çiftçi varmış. Her yıl en kaliteli mısır ödülünü alırmış. Bir yıl bir gazeteci çiftçi ile röportaj yaparken oldukça ilginç bir bilgiye ulaşmış. Çiftçi ödül aldığı mısır tohumlarını ekmeleri için komşularına da veriyormuş. Gazeteci çiftçiye “seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına, tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun?” diye sormuş.
“Neden?” diye sormuş çiftçi. “Yoksa bilmiyor musun? Rüzgar olgunlaşan mısırlardan polenleri alır ve tarla tarla dağıtır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse çapraz tozlaşma sonucu her geçen yıl ürettiğim mısırın kalitesi düşer. Eğer kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam, komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim”.

Yaşamlarımızda da bu böyledir. Hayatlarını anlamlı ve iyi bir şekilde yaşamak isteyenler başkalarının hayatlarını da zenginleştirmelidir. Bir yaşamın değeri dokunduğu hayatlarla ölçülür. Ve mutluluğu seçenler, başkalarının mutluluğa ulaşmasına yardım etmelidir. Birimizin refaha ulaşması, herkesin refaha ulaşmasına bağlıdır.

Buna kollektivitenin gücü diyebilirsin,
Buna başarının ilkesi diyebilirsin,
Buna hayat kanunu diyebilirsin.

Gerçek şu ki hiçbirimiz kazanamayız, hepimiz birden kazanmadıkça…

Yukarıdaki yazıyı görünce burada paylaşmak ve ülkemizdeki/toplumumuzdaki temel sorunlardan birine değinmek istedim. Her şeyden önce şunu anlamamız gerek bu hayatta. bizim bir şeyi başarmamız için başkalarının başarısızlığını beklemememiz ve bunun için uğraş vermememiz gerekiyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum bu konuda; eğer bir yarışta rakibimiz olmazsa o yarıştan zevk alamayız. Ben şahsen alamıyorum :). Ayrıca rakiplerimiz onlardan iyi olmaya çalışırken bizimde gelişmemizi sağlarlar. Yani aslında rakiplerimize köstek değil destek olmalıyız. Başkalarının mağlubiyeti, kötülüğü için uğraşırke tek kaybeden onlar değil biz oluruz. U.nutmayalım atalarımızın sözlerini bu noktada. "Başkasına çamur atarken önce kendi elimiz kirlenir". Fakat birlikte çalışıp birlikte ilerledikçe her şey daha güzel olur. Yukarıdaki çiftçi amcamızın örneğinde olduğu gibi. Bu noktada ben kendi hayatımdan da bir örnek vermek istiyorum. Ben üniverditedem bölüm 3.sü olarak mezun oldum. Az bir farkla kaçırdım birinciliği. Ama içimde bir burukluk olsa da çok üzüldüğümü söyleyemem bu duruma. Çünkü 1.miz en yakın arkadaşımdı. KArdeşim gibiydi ve yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Her şeye beraber çalışır, her zaman birbirimize destek olurduk. Demem o ki biz birbirimize destek olmasaydık belki de ne ben 3. ne de o 1. olacaktı. Birlikte başardık yani bunu .

Kısacası, yukarıdaki yazıyı okuyunca toplum olarak sorunumuzun tam olarak bu olduğunu fark ettim. Hızla giden bir trende neden sonuç zincirlerinin farkında olmadan son sürat bireyselleşip yabancılaşıyoruz birbirimize. Çiftçinin bilgeliğine vakıf olmadığımız için her yönüyle çoraklaştırdığımız bir dünya var yaşadığımız.

  • Korkularımız,
  • Egolarımız,
  • Tembelliğimiz,
  • Umursamazlığımız,
  • Hoşgörüsüzlüğümüz,
  • Sorumluluk almamamız bunun en büyük nedenleri.

Bir ağacın kökleri yerine dallarını sulayarak hayatta kalması ne kadar olanaksızsa yaptığımız tam olarak bu… Her geçen gün eksiliyoruz. Doğadan ders almamızın vakti geldi geçiyor…

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ilkeryilmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Şerefsizim aklıma gelmişti :) Bugün bu hikaye aklıma geldi yazayım dedim, sonra amaaan yarın yazarım dedim :) Bir eğitimde bir arkadaş anlatmıştı bu hikayeyi ve çok hoşuma gitmişti. Sen o arkadaş değilsindir herhalde değil mi ?

Ellerine sağlık, günümüze nasıl da ışık tutuyor değil mi ?

Teşekkürler.

Yorumunuz için teşekkürler :) bende bir tanıdığım vasıtası ile öğrendim bu hikayeyi ve çok anlamlı geldi yazmak istedim. Daha önce bir yerde anlatmamıştım. Ama bir eğitimci olarak ileride öğrencilerime sıklıkla anlatacağım bir hikaye olacak kendisi :) Malum ağaç yaşken eğilir ve doğru bir şekilde yetiştirmeliyiz. Gerçi bana gelene kadar baya yetişmiş olacaklar inşallah :)

Merhaba.

Yazınız @turkce-bilim değerlendirmesi ile @trliste ve @tryardim tarafından oylanmıştır.

Sevgiler.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66027.93
ETH 3529.64
USDT 1.00
SBD 3.16