Dizi - Film Önerileri Serisi 1

in #tr6 years ago (edited)

Merhaba arkadaşlar, bu yazımla bilikte size özellikle yabacı dizi ve filmlerden oluşan dizi ve film önerileri serimle buluşturmayı amaçlıyorum. Bu seride paylaşacağım filmler ve diziler tarafımca izlenmiş olacak ve beğendiğim bütün filmlere her postumda değinmeye çalışacağım. Serinin ilk ostunda sizi izlediğim ilk yabancı dizi ile tanıştıracağım. Henüz yaşım.14-15ti. Yani liseye yeni başlamıştım o senelerde. Yabancı dilimi geliştirmek istiyordum şu an olduğu gibi. Yabancı dizi izleyerek alt yazıları ile birlikte kelime dağarcığımı ve telaffuz yeteneğimi geliştirebileceğimi öğrenmiştim o yıllarda. Tabi o İngilizce seviyesi ile de basit bir dizi lazımdı bana. Benim ilk yabancı dizi tercihimde bazı arkadaşlarımın önerisi ile ortaya çıktı.

1. Terra NovaResim Kaynak

O zamanki yaşımında vermiş olduğu etki ile macera filmleri arasından olmuştu tercihim. İllk filmimin adı Tera Nova'dı. Bu filmde 2149 yılında Dünya yaşanılacak bir yer olmaktan çıkmıştı. Gezegen üzerindeki nüfus yoğunluğunun aşırı derecede artması ve bunun sonucu olarak da ortaya çıkan kirlilik nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bir hale gelinmişti. Bunun üzüzerine bilim insanlarının zaman yolculuğuile eski çağlara dönmeyi ve bu şekilde kurtulmayı amaçlarlar. Bir aileyi 150 milyon yıl öncesine göndererek macerayı başlatırlar. Daha fazla ayrıntı vererek diziyi izlemeyenler ve izlemek isteyenler için spoiler vermek istemiyorum.

Dizinin Oyuncuları:

- Jason O'Mara
- Shelley Conn
- Stephen Lang
- Landon Liboiron
- Allison Miller
- Mido Hamada

Dizi Hakkındaki Yorumum:


Öncelikle dizi çok güzel ve eğlenceli bir dizi. Zaten yabancı dizi izlemeye başladıktan sonra bizim dizilerden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladım. İşte o fitili bu dizi ateşledi benim için. Dizide kullanılan İngilizce temel düzeyde. Yeni bir koloninin hatta ilk insan kolonisinin kurulması nedeniyle basit kelimeler kullanılmış. En azından benim için idealdi. Şu anki İngilizce bilgimle tamamen altyazısız izleyemeyecek olsamda çoğu şeyi okumadan anlayabilirim. İngilizcesini bu yollarla geliştirmek isteyenler için güzel bir başlangıç olabilir. Ama gel gelelim kötü habere dizi 1 sezon sürdü. Sizi çok eskiye götürdüm 2011 yapımı olan dizi 1 sezon ve 13 bölümden oluşuyor. Bu nedenle insan hayal kırıklığına uğruyor tabi. Her şeye rağmen mutlaka izleyin diyebilirim. Keyif alırsınız.Posted from my blog with SteemPress : https://steemitilker.000webhostapp.com/2018/07/dizi-film-onerileri-serisi-1
Sort:  

Yedi Numara'nın yerini hiçbir dizi tutamaz ben dönüp tekrar onu izleyeyim en iyisi :D

hiç izlemedim ama bir ara denerim onu da :) gerçi uzun zamandır izleyemiyorum bende tatile çıkmışken biraz sardım yine sene boyunnca izleyemediğim 4 diziyi bitirdim yeni sezonunu :) 1 tane de yeni başladım. Onların tavsiye listesindeki yerleri ayrı. Bu başlangıç içindi :) Bir de İngilizce açısından önerim benim gerçi beni artık diziler kesmiyor. Burdan aldığımla yeterli olursa kurs düşünüyorum yds için

yedi numara candır bak demedi deme çok eski bir dizi diğer dizilere de benzemez lüks evler lüks arabalar saçma sapan kimin eli kimin neresinde belli olmayan dizilerle alakası yok kesinlikle izle anlayacaksın

tatil dönüşü bakmaya çalışacağım mutlaka :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ilkeryilmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Benim favorim lost:)

ona da gelicem ama sonu beni hayal kırıklığına uğratmıştı abi o :) kendimi 6 sezonu boşuna izlemişim gibi hissettirmişti o son bölüm. Hatta son sezonlarda iyice saçmaladıydılar zaten :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 67022.52
ETH 3558.72
USDT 1.00
SBD 2.51