You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit içerik yayınlama kurallarını açıklar mısınız?

in #tr3 years ago

İnternette bulunan hiçbir içerik kopyalanmamalıdır. Google Translate'ten direkt çeviri yapıp Steemit'e kopyalanmamalıdır. İnternette yer alan ücretsiz stok fotoğraf sitelerinden fotoğraf alınabilir, ancak telif hakkı olan içerikler kullanılmamalıdır. Aynı içerik birkaç kez paylaşılmamalı spam yapılmamalıdır.

NSFW içerikler kesinlikle NSFW olarak işaretlenmelidir. Ancak NSFW içeriklerin Steemit'te genel olarak hoş karşılanmadığı unutulmamalıdır.

Kısaca "içerikler özgün olmalıdır."

Sort:  

NSFW içerik nedir acaba? @hungrybanana

NSFW: Not Safe For Work anlamına gelir. Genellikle sadece erişkinlere uygun olan ve cinsellik içeren paylaşımları belirtmek için kullanılır.

Teşekkürler.

Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana, rica ederim.