Zihinsel Yorgunluktan Nasıl Kurtulurum ?

in #tr3 years ago


Kaynak: guncelpsikoloji.net

Zihinsel Yorgunluk Nedir?


Merhaba arkadaşlar bugün ki makalemizin konusu zihinsel yorgunluk. Zihinsel yorgunluğu hemen hemen hepimiz yaşarız. Zihinsel yorgunluğun iki temel sebebi vardır. Birincisi yaşadığımız sorunların ya da takıntılarımızın sürekli kafamızı meşgul etmesi, ikincisi ise gün içerisinde verdiğimiz hayat mücadelesidir.

Eskiye takılıp kalmak ve sürekli geçmişi düşünmek, küçük şeyleri kafada büyüterek odaklanmak zihinsel yorgunluğu artırır. Zaten gün içerisinde yaptığımız işler sebebiyle kafamız yeterince dolar. Bir de bu şekilde anlamsız takıntılar sebebiyle zihnimiz iyice dolar ve hiç bir şeye tahammül edemez hale geliri. Peki bu zihin doluluğundan nasıl kurtuluruz? Zihinsel rahatlama nasıl gerçekleşir? Zihnimiz nasıl temizlenir? Bu blogda bunlardan bahsedeceğiz.

Zihinsel Yorgunluktan Nasıl Kurtulurum

  • Öncelikle dinlenmeye gereken önemi vermeliyiz. Çoğumuzun zihin yorgunluğunun sebebi yaptığı iştir. Eve gelince dolmuş ve dinlenmeye ihtiyacı olan bir zihnimiz olur. Bu sebeple evde geçen zamanımızı güzel geçirmeliyiz.Bazı zamanlar kalan zamanlarda gezmek yerine evde sakince geçirmek lehinize olacaktır. Ailenizin yapısına göre farklı dinlenme şekilleri bulabilirsiniz. Eğer çocukları olan ve kendine vakit ayırmaya vakti olmayan biriyseniz en azından telefondan, bilgisayardan ve televizyondan uzak durarak dinlenebilirsiniz.
  • Doğa ile iç içe olmak zihni boşaltır. Toprakla ve suyla temas etmek vücudumuzda bulunan kötü enerjiyi boşaltır. Temiz hava solumak zihnimizi boşaltmaya yardımcı olur. Özellikle bulunduğunuz şehirde deniz kenarına gidebilme imkanınız varsa bu imkanı değerlendirin. İyot kokusu insanı rahatlatır.
  • Zihnimizi işgal eden sorunları ve geçmişi unutmalı önümüze bakmalıyız. Eğer bunu tek başımıza yapamıyorsak mutlaka bir profesyonel yardım almalıyız. Bu konuda bir psikologa danışmak iyi bir fikir olabilir. Gerekli terapiler ile kendimize gelebilir, zihnimizi boşaltabiliriz.
  • Sadece kendimize ayırdığımız zamanlar olmalı. Hayatımızın büyük bir bölümünü çevremizdeki insanlarla geçiririz. Yalnız kalmak her insan için çok zordur. Fakat sürekli birileriyle bir şeyler yapmak da bazen yorucu olabilir. Bu sebeple gün içerisinde sadece kendimize ayırdığımız zamanlar, yıl içerisinde ise sadece kendimize ayırdığımız günler olmalıdır. Böyle zamanlarda zihnimizi daha iyi boşaltırız ve diğer insanlarla geçirdiğimiz vakitler de daha verimli hale gelir.

Zihni Boşaltmanın Ferahlığı

Yukarıda bahsettiğim öneriler ve daha farklı bir çok yöntem ile zihnimizi boşaltabiliriz. Unutmayın her şey sizin elinizde. Zihniniz size ait ve ona hükmetmek de sizin elinizde. Daha konforlu bir yaşam için mutlaka zihinsel dinginliği sağlamak zorundayız.

Posted from my blog with SteemPress : https://hkmusic.timeets.com/2018/10/29/zihinsel-yorgunluktan-nasil-kurtulurum/
Sort:  

Bukowski, günde 1 saat yatağına uzanıp tavana boş boş bakarmış. Bunun kendine göre bir meditasyon çeşidi olduğunu söylüyor. Dediklerine bakılırsa da yararlı bir eylem :)


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by hkmusic from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.68
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58250.79
ETH 4638.80
BNB 627.82
SBD 7.31