You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gezegen Mühendisi Aranıyor #2

in #tr5 years ago

"Aradan 18 yıl geçmiş ama "Allah" kelimesini bile Okumayı öğrenmemiş.."

Bir de bu açıdan bakmak gerekebilir gerçekten. Geçen gün bir arkadaşla buna benzer bir konu üzerinde konuşmuştuk. Herkes okuma-yazma bilmeden belagat derecesi çok yüksek bir kitabı nasıl kendi başına yazabileceği, kesinlikle Allah gönderisi olduğunu konuşuyor. Evet okuma-yazma bilmiyor ama neden öğrenmemiş(önce veya sonra). Bu dini bir tartışmaya dönebilir ama yine de güzel bir nokta yakalamışsın.

Eğer ilerlemiyorsan geriye gidiyorsun demektir.

İki günü aynı olan bizden değildir.

Her gün kendimizi biraz daha geliştirerek ilerlemeliyiz.

Sort:  

İki günü aynı olan bizden değildir.

Hadis gibi duran ama hadisten daha çok, rüyada geçen bir cümle olan bu söz, yıllarca hadis gibi sunuldu.
A) Rüya'nın hadis gibi sunulması bir facia
B) Yok Rüya değil hadis ise, OKU emrine rağmen Peygamber'in 18 yıl boyunca 3 harf öğrenmemiş olması ayrı bir facia.
C) #3. Yazıda bir nebze bu çelişkilerden kurtarabilirim :)

Buna benzer çok söz var hadis olduğunu söylenen, geçen gün 3 beyazdan uzak durun sözünün de hadis olmadığını öğrendim mesela. Bazen araştırmadan kabullenebiliyoruz bazı şeyleri. Yazınızı bekliyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 62075.40
ETH 3444.54
USDT 1.00
SBD 4.87