KASIM AYINDA OLUŞAN COİN PİYASASININ AYNISI OLUŞTU BÜYÜK YÜKSELİŞ BAŞLANGICIMIDIR?

in #tr5 years ago

COİN piyasasında genelde hareketler birbirinin benzeri şeklindedir. kasım ayında bir ekran görüntüsü atmıştım. BİTTREX BORSASNIN ilk 10 içinde olanlar btc borsasında hepsi hacim bakımından zirveye oynamıstı ve devamında devasa yükseliş olmuştu. yine aynı başalangıç sanırım.

Adsız.png

https://steemit.com/bitcoin/@hakan8686/bu-listeye-bakin-bitcoin-bitcoin-cash-dash-ethereum-litecoin

Sort:  

güzel paylaşim

Tarih tekerrur mu ediuor

This post has received a 0.77% upvote from thanks to: @hakan8686.
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.022
BTC 26243.89
ETH 1596.32
USDT 1.00
SBD 2.16