You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yarından Önce - Steemit Romanı - 1. Bölüm

in #tr2 years ago

Yorumunuz, ilginiz ve öneriniz için teşekkür ederim. Önerinizi dikkate alarak bundan sonra teknik terimler için bölüm sonunda sözlük yayınlayacağım. Dijital arkeolog terimi romanda arkeoloji biliminin alt bir kolu. Bu bilim dalının İkinci bölümde ayrıntılı açıklamasını roman göreceksiniz. İkinci bölümü akşam yayınlayacağım.