You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit Kullanımı Hakkında İpuçları

in #tr2 years ago

Güzel bir düşünce olmuş. Eskiler dedin de aklıma geldi. Bu @kusadasi grubu vardı ne oldu onlara bilen var mı? Hiç görünmüyorlar.