Sort:  

😃 Hocam son haftalarda malum durumumu görüyorsun, kendime gelmem için yazmam gerekiyormuş 😂👍 ayrıca Steempress ile kodları deniyorum bir yandan

bence de en uygun başlık bu olur:)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28436.36
ETH 1810.59
USDT 1.00
SBD 2.81