YAŞAMAYI SEVERSEN (Cointurk Dörtlük Projesi) gizemli3#0357

in #tr5 years ago

2011-04-24 17.17.06.jpg

Severse insan yaşamayı
Dünya cennettir gözüne
Sevmiyorsan yaşamayı
Cehennem yaşar içinde

Tüm zorluğuna,derdine,tasasına,kaygısına rağmen hayat güzeldir.
Yaşamayı sevelim.Dünya cennet olmasa da yine yaşamaya değerdir.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 23261.24
ETH 1679.87
USDT 1.00
SBD 2.66