BİTCOİN BİTCOİN

in #tr5 years ago (edited)

Cointurk'ün harika projesine yazdığım dörtlükleri topladım.Bitcoine halk şiiri oldu

BİTCOİN ŞAİR ETTİ

Steemitti,steemdi,Gobabaydı
Önce paypal sonra paparaydı
Dağıttık elde avuçta ne varsa
Giden gitti hayatımız kaydı

İnleyen nameler ruhumu sarar
Tekrar vuslat acep hangi bahar
Yükselince yüz güler cep dolar
Düşünce benzim sararır solar

Sarı sarı bahçelerde zambaklar
Açmadı gitti bu yaz yapraklar
Bitcoin düştü.karalar bağladık
Gözümüzü doyursun topraklar.

Bitcoin yaptık sana mani
Yükselecektin diye e hani
Düştükce düştün be fani
cüzdan boş,kalmadı mani

Emek olmadan yemek olmaz derler
Sulanan çiçekler hiç solmaz derler
Bakmazsan dağa bağ olmaz derler
Yatarak kripton çoğalmaz derler

Şair Gizemli der ki pulsuzum neyleyim
Powerımda yoktur,size upvote eyleyim
Cüzdanda boştur hemen trade edeyim
Bari şura gönülden bir dörtlük derleyim

Sort:  

This Account @gizemli3 is Now Under Quarantine
It is in The Hand of Hackers / Phishers.
Do Not Up Vote !

Warning! Do not interact with @gizemli3 Account.
Do Not Click , on any of the comment.
It will lead to The Phishing Site.

This post has received a 14.57 % upvote from @boomerang.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 22916.22
ETH 1573.20
USDT 1.00
SBD 2.45